Konuşmacılar


Mine Adaş
UYDU SEMPOZYUMU-BOEHRINGER INGELHEIM / Empagliflozin/Metformin Fiks Doz Kombinasyonu ile T2DM Tedavisinde Yeni Başlangıçlar: Erken Kombinasyonla Gelen Çoklu Fayda
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Enver Akalın
COVİD-19 DÖNEMİNDE NEFROLOJİ PRATİĞİ
Oturum
*Covid -19 Döneminde Renal Transplantasyon - ABD Deneyimi
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
Fazıl Tuncay Akı
TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ / ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
*Tartışmacılar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:15
Tekin Akpolat
HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE YENİLİKLER: SALGIN GÜNLERİNDE UZAKTAN TEDAVİLER
Oturum
*Teletıp
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:00
Hakkı Arıkan
GENEL NEFROLOJİ
Oturum
*Plazma Hücre Diskrazileri ve Böbrek
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Ayşe Serra Artan
GENEL NEFROLOJİ
Oturum
*Ürik Asit ve Böbrek
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:30
KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Ebru Aşıcıoğlu
HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE YENİLİKLER: SALGIN GÜNLERİNDE UZAKTAN TEDAVİLER
Oturum
*Periton Diyalizi
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Dilek Barutçu Ataş
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-01 / Akut Böbrek Yetersizliği Olan Yoğun Bakım Hastalarında Mortalite Belirteci:Creaktif Protein/Albümin
Başlangıç Saati
12:10
Bitiş Saati
12:17
Semra Bozfakıoğlu
NEFROLOJİDE ACİLLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:30
Ülkem Çakır
TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ / ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
*Tartışmacılar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:15
UYDU SEMPOZYUMU-NOVARTİS / Böbrek Transplantasyonunda Uzun Dönem Etkinlik Verileri ile Everolimus
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
Yaşar Çalışkan
GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum
*Membranoproliferatif Glomerülonefrit
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
GENETİK VE BÖBREK
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
GENETİK VE BÖBREK
Oturum
*Kalıtsal Böbrek Hastalıklarının Tanısında Genetiğin Yeri
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:45
Tuncay Dağel
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-07 / Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında subklinik inflamasyon belirteci: sistemik immün inflamasyon indeksi
Başlangıç Saati
12:52
Bitiş Saati
12:59
Erol Demir
TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum
*Olgu Sunumu: Transplantasyonda Klinik - İmmunoloji - Patoloji İşbirliği
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Bülent Demirelli
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-10 / Trombotik mikroanjiopatiye bağlı böbrek tutulumu ile prezente olan berrak hücreli renal karsinom olgusu
Başlangıç Saati
08:59
Bitiş Saati
09:06
Mevlüt Tamer Dinçer
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-15 / Polikistik Böbrek Hastalarında Tolvaptan Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
09:34
Bitiş Saati
09:41
Ahmet Burak Dirim
SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
Oturum
*Olgu-1
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:00
Süleyman Tevfik Ecder
HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE YENİLİKLER: SALGIN GÜNLERİNDE UZAKTAN TEDAVİLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
15:15
DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:45
OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI
Oturum
*Mikst Bozukluklar
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:00
UYDU SEMPOZYUMU-ABDİ İBRAHİM OTSUKA / ODPBH ve Tolvaptan; En az 1 Yılın Ardından Tolvaptan Kullanan Hastaların Genel Değerlendirilmesi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:15
Murat Ferhat Ferhatoğlu
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-04 / Vücut kitle indeksi, böbrek bağışı sonrası böbrek fonksiyonu ile ilişkilidir.
Başlangıç Saati
12:31
Bitiş Saati
12:38
Simin Goral
TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum
*Klinisyenin Tedavi Araçları ve Etkinliği
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Numan Görgülü
OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI
Oturum
*Metabolik Asidoz
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:30
Nurana Güller
SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
Oturum
*Olgu-2
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:15
KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Meltem Gürsu
DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM
Oturum
*GLP-1 Analogları, MRA ve Böbrek
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:30
Cebrail Karaca
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-14 / Covid-19 Pandemisinde Tolvaptan Kullanılan Polikistik Böbrek Hastalarının İlaç Uyumu
Başlangıç Saati
09:27
Bitiş Saati
09:34
Şebnem Karakan
UYDU SEMPOZYUMU-ALİ RAİF / Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonunda Valgansiklovir Tedavi Güncellemesi
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Rümeyza Kazancıoğlu
GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Kenan Keven
TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ / ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
*Tartışmacılar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:15
Işın Kılıçaslan
KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Hafize Kızılkaya
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-08 / Metil alkol zehirlenmesinde hızla yarışmak
Başlangıç Saati
08:45
Bitiş Saati
08:52
Hüseyin Koçak
UYDU SEMPOZYUMU-ASTELLAS / Böbrek Nakli Hastalarında İmmünosupresiflerin Reçetelendirilmesi
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Burak Koçak
TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ / ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
*Tartışmacılar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:15
İsmail Koçyiğit
GENETİK VE BÖBREK
Oturum
*Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:00
Özgür Merhametsiz
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-02 / C-Reactive Protein albumin oranı canlıdan böbrek naklinde bir yıllık mortaliteyi öngörür
Başlangıç Saati
12:17
Bitiş Saati
12:24
Ahmet Murt
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-13 / Damar erişiminin çeşidi hemodiyaliz hastalarında COVID-19 prognozu ile ilişkilidir
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:27
İsmet Nane
NEFROLOGLAR İÇİN BÖBREK TAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
Fatma Oğuz
TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum
*Antikor Aracılı Rejeksiyonda İmmunolojik Açıdan Tanıda Yeni Yaklaşımlar:
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Meriç Oruç
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-11 / Ortalama trombosit hacmi ile Covid-ilişkili nefropati gelişimi arasında ilişki var mı?
Başlangıç Saati
09:06
Bitiş Saati
09:13
Özgür Akın Oto
NEFROLOJİDE ACİLLER
Oturum
*Hiponatreminin Acil Tedavisi
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:15
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-03 / Femoral arter: Disfonksiyonel arteriovenöz fistüllerin angiografik tedavisinde alternatif bir kanülasyon lokalizasyonu. Tek merkez deneyimi
Başlangıç Saati
12:24
Bitiş Saati
12:31
Hakan Özer
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-05 / Lynch Sendromu Ve A-Hüs Tanılı Hastada Covıd-19 Sonrası Gelişen Anca İlişkili Vaskülit
Başlangıç Saati
12:38
Bitiş Saati
12:45
Mesude Yasemin Özlük
SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
Oturum
*Olgu-2
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
Oturum
*Olgu-3
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum
*Patolojinin Tedaviye Katkısı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Savaş Öztürk
COVİD-19 DÖNEMİNDE NEFROLOJİ PRATİĞİ
Oturum
*Covid-19 Döneminde Kronik Böbrek Hastalığı - Türkiye Deneyimi - Türk Nefroloji Derneği Verileri
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum
*Membranöz Glomerülonefrit
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:10
Bitiş Saati
13:00
OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:15
Nail Paksoy
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-09 / Primer Glomerülonefritli Hastalarda Demografik, Klinik Özellikler ve Sağ Kalım İle İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Başlangıç Saati
08:52
Bitiş Saati
08:59
Mehmet Şükrü Sever
COVİD-19 DÖNEMİNDE NEFROLOJİ PRATİĞİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
19:15
TRANSPLANTASYON GECESİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
22:00
KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Mustafa Sevinç
HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE YENİLİKLER: SALGIN GÜNLERİNDE UZAKTAN TEDAVİLER
Oturum
*Ev Hemodiyalizi
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Nurhan Seyahi
GENETİK VE BÖBREK
Oturum
*Fabry Hastalığı
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:15
Ayşe Sinangil
UYDU SEMPOZYUMU-NOVARTİS / Böbrek Transplantasyonunda Uzun Dönem Etkinlik Verileri ile Everolimus
Oturum
*Böbrek Transplantasyonu Sonrası Everolimus Kullanımı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Seda Şafak
SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
Oturum
*Olgu-3
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
21:30
Gülizar Şahin
NEFROLOJİDE ACİLLER
Oturum
*Hiperpotaseminin Acil Tedavisi
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:00
Abdullah Şumnu
GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum
*İg A Nefropatisi
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
Gürkan Tellioğlu
BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA İNDÜKSİYON TEDAVİLERİ
Oturum
*Cerrahi Açıdan
Başlangıç Saati
13:25
Bitiş Saati
13:50
Tzevat Tevfik
NEFROLOGLAR İÇİN BÖBREK TAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mustafa Topal
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum
*SB-12 / Rutin hemodiyaliz hastalarında hemoglobin değişkenliğinin sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
Başlangıç Saati
09:13
Bitiş Saati
09:20
Serhan Tuğlular
DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM
Oturum
*Diyabetik Nefropati Patogenezinde Yenilikler
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:00
Tufan Tükek
Turkey
AÇILIŞ
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Aydın Türkmen
AÇILIŞ
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
UYDU SEMPOZYUMU-ALİ RAİF / Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonunda Valgansiklovir Tedavi Güncellemesi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
14:00
UYDU SEMPOZYUMU-ASTELLAS / Böbrek Nakli Hastalarında İmmünosupresiflerin Reçetelendirilmesi
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ / ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:15
BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA İNDÜKSİYON TEDAVİLERİ
Oturum
*Nefrolog Açısından
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:25
Tümay Uludağ Yanaral
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum
*SB-06 / Preoperatif diyaliz süresinin operatif parametreler ve hemodinamik veriler üzerindeki etkisi
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
12:52
Halil Yazıcı
NEFROLOJİDE ACİLLER
Oturum
*Hipertansif Aciller
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
19:45
SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:45
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:45
Bitiş Saati
09:45
BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA İNDÜKSİYON TEDAVİLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
14:00
OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI
Oturum
*Metabolik Alkaloz
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
15:45
UYDU SEMPOZYUMU-ABDİ İBRAHİM OTSUKA / ODPBH ve Tolvaptan; En az 1 Yılın Ardından Tolvaptan Kullanan Hastaların Genel Değerlendirilmesi
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Alaattin Yıldız
GENEL NEFROLOJİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM
Oturum
*SGLT2 İnhibitörleri ve Böbrek
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:15
UYDU SEMPOZYUMU-BOEHRINGER INGELHEIM / Empagliflozin/Metformin Fiks Doz Kombinasyonu ile T2DM Tedavisinde Yeni Başlangıçlar: Erken Kombinasyonla Gelen Çoklu Fayda
Oturum
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mümtaz Yılmaz
GENEL NEFROLOJİ
Oturum
*Rabdomiyoliz ve Böbrek - İzmir Depremi Verileri
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:00