Bilimsel Program


26.02.2021
27.02.2021
28.02.2021
26.02.2021
17:45 - 18:00
Salon 1

AÇILIŞ

Tufan Tükek (Turkey) ( - )
Aydın Türkmen ( - )
26.02.2021
18:00 - 19:15
Salon 1

COVİD-19 DÖNEMİNDE NEFROLOJİ PRATİĞİ

*Oturum Başkanı : Mehmet Şükrü Sever
Covid -19 Döneminde Renal Transplantasyon - ABD Deneyimi Enver Akalın (18:00 - 18:30)
Covid-19 Döneminde Kronik Böbrek Hastalığı - Türkiye Deneyimi - Türk Nefroloji Derneği Verileri Savaş Öztürk (18:30 - 19:00)
Tartışma (19:00 - 19:15)
26.02.2021
19:15 - 19:30
Salon 1

ARA

26.02.2021
19:30 - 20:30
Salon 1

NEFROLOJİDE ACİLLER

*Oturum Başkanı : Semra Bozfakıoğlu
Hipertansif Aciller Halil Yazıcı (19:30 - 19:45)
Hiperpotaseminin Acil Tedavisi Gülizar Şahin (19:45 - 20:00)
Hiponatreminin Acil Tedavisi Özgür Akın Oto (20:00 - 20:15)
Tartışma (20:15 - 20:30)
26.02.2021
20:30 - 20:45
Salon 1

ARA

26.02.2021
20:45 - 21:45
Salon 1

SERVİSTE YATAN İLGİNÇ OLGULAR

*Oturum Başkanı : Halil Yazıcı
Olgu-1 Ahmet Burak Dirim (20:45 - 21:00)
Olgu-2 Nurana Güller (21:00 - 21:15)
Olgu-2 Mesude Yasemin Özlük ( - )
Olgu-3 Seda Şafak (21:15 - 21:30)
Olgu-3 Mesude Yasemin Özlük ( - )
Tartışma (21:30 - 21:45)
27.02.2021
09:00 - 10:00
Salon 1

GLOMERÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

*Oturum Başkanı : Rümeyza Kazancıoğlu
Membranöz Glomerülonefrit Savaş Öztürk (09:00 - 09:15)
İg A Nefropatisi Abdullah Şumnu (09:15 - 09:30)
Membranoproliferatif Glomerülonefrit Yaşar Çalışkan (09:30 - 09:45)
Tartışma (09:45 - 10:00)
27.02.2021
10:00 - 10:15
Salon 1

ARA

27.02.2021
10:15 - 11:15
Salon 1

GENEL NEFROLOJİ

*Oturum Başkanı : Alaattin Yıldız
Ürik Asit ve Böbrek Ayşe Serra Artan (10:15 - 10:30)
Plazma Hücre Diskrazileri ve Böbrek Hakkı Arıkan (10:30 - 10:45)
Rabdomiyoliz ve Böbrek - İzmir Depremi Verileri Mümtaz Yılmaz (10:45 - 11:00)
Tartışma (10:00 - 11:15)
27.02.2021
11:15 - 11:30
Salon 1

ARA

27.02.2021
11:30 - 12:00
Salon 1

NEFROLOGLAR İÇİN BÖBREK TAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

*Oturum Başkanı : İsmet Nane
Tzevat Tevfik ( - )
27.02.2021
12:00 - 12:10
Salon 1

ARA

27.02.2021
12:10 - 13:00
Salon 1

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1

*Oturum Başkanı : Savaş Öztürk
SB-01 / Akut Böbrek Yetersizliği Olan Yoğun Bakım Hastalarında Mortalite Belirteci:Creaktif Protein/Albümin Dilek Barutçu Ataş (12:10 - 12:17)
SB-02 / C-Reactive Protein albumin oranı canlıdan böbrek naklinde bir yıllık mortaliteyi öngörür Özgür Merhametsiz (12:17 - 12:24)
SB-03 / Femoral arter: Disfonksiyonel arteriovenöz fistüllerin angiografik tedavisinde alternatif bir kanülasyon lokalizasyonu. Tek merkez deneyimi Özgür Akın Oto (12:24 - 12:31)
SB-04 / Vücut kitle indeksi, böbrek bağışı sonrası böbrek fonksiyonu ile ilişkilidir. Murat Ferhat Ferhatoğlu (12:31 - 12:38)
SB-05 / Lynch Sendromu Ve A-Hüs Tanılı Hastada Covıd-19 Sonrası Gelişen Anca İlişkili Vaskülit Hakan Özer (12:38 - 12:45)
SB-06 / Preoperatif diyaliz süresinin operatif parametreler ve hemodinamik veriler üzerindeki etkisi Tümay Uludağ Yanaral (12:45 - 12:52)
SB-07 / Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında subklinik inflamasyon belirteci: sistemik immün inflamasyon indeksi Tuncay Dağel (12:52 - 12:59)
27.02.2021
13:00 - 13:15
Salon 1

ARA

27.02.2021
13:15 - 14:00
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU-ALİ RAİF / Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonunda Valgansiklovir Tedavi Güncellemesi

*Oturum Başkanı : Aydın Türkmen
Şebnem Karakan ( - )
27.02.2021
14:00 - 14:15
Salon 1

ARA

27.02.2021
14:15 - 15:15
Salon 1

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE YENİLİKLER: SALGIN GÜNLERİNDE UZAKTAN TEDAVİLER

*Oturum Başkanı : Süleyman Tevfik Ecder
Ev Hemodiyalizi Mustafa Sevinç (14:15 - 14:30)
Periton Diyalizi Ebru Aşıcıoğlu (14:30 - 14:45)
Teletıp Tekin Akpolat (14:45 - 15:00)
Tartışma (15:00 - 15:15)
27.02.2021
15:15 - 15:30
Salon 1

ARA

27.02.2021
15:30 - 16:15
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU-ASTELLAS / Böbrek Nakli Hastalarında İmmünosupresiflerin Reçetelendirilmesi

Aydın Türkmen ( - )
Hüseyin Koçak ( - )
27.02.2021
16:15 - 16:30
Salon 1

ARA

27.02.2021
16:30 - 17:30
Salon 1

GENETİK VE BÖBREK

*Oturum Başkanı : Yaşar Çalışkan
Kalıtsal Böbrek Hastalıklarının Tanısında Genetiğin Yeri Yaşar Çalışkan (16:30 - 16:45)
Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı İsmail Koçyiğit (16:45 - 17:00)
Fabry Hastalığı Nurhan Seyahi (17:00 - 17:15)
Tartışma (17:15 - 17:30)
27.02.2021
17:30 - 17:45
Salon 1

ARA

27.02.2021
17:45 - 18:45
Salon 1

DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM

*Oturum Başkanı : Süleyman Tevfik Ecder
Diyabetik Nefropati Patogenezinde Yenilikler Serhan Tuğlular (17:45 - 18:00)
SGLT2 İnhibitörleri ve Böbrek Alaattin Yıldız (18:00 - 18:15)
GLP-1 Analogları, MRA ve Böbrek Meltem Gürsu (18:15 - 18:30)
Tartışma (18:30 - 18:45)
27.02.2021
18:45 - 20:30
Salon 1

ARA

27.02.2021
20:30 - 22:00
Salon 1

TRANSPLANTASYON GECESİ

*Oturum Başkanı : Mehmet Şükrü Sever
Olgu Sunumu: Transplantasyonda Klinik - İmmunoloji - Patoloji İşbirliği Erol Demir ( - )
Antikor Aracılı Rejeksiyonda İmmunolojik Açıdan Tanıda Yeni Yaklaşımlar: Fatma Oğuz ( - )
Patolojinin Tedaviye Katkısı Mesude Yasemin Özlük ( - )
Klinisyenin Tedavi Araçları ve Etkinliği Simin Goral ( - )
28.02.2021
08:45 - 09:45
Salon 1

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2

*Oturum Başkanı : Halil Yazıcı
SB-08 / Metil alkol zehirlenmesinde hızla yarışmak Hafize Kızılkaya (08:45 - 08:52)
SB-09 / Primer Glomerülonefritli Hastalarda Demografik, Klinik Özellikler ve Sağ Kalım İle İlişkili Faktörler: Tek Merkez Deneyimi Nail Paksoy (08:52 - 08:59)
SB-10 / Trombotik mikroanjiopatiye bağlı böbrek tutulumu ile prezente olan berrak hücreli renal karsinom olgusu Bülent Demirelli (08:59 - 09:06)
SB-11 / Ortalama trombosit hacmi ile Covid-ilişkili nefropati gelişimi arasında ilişki var mı? Meriç Oruç (09:06 - 09:13)
SB-12 / Rutin hemodiyaliz hastalarında hemoglobin değişkenliğinin sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi Mustafa Topal (09:13 - 09:20)
SB-13 / Damar erişiminin çeşidi hemodiyaliz hastalarında COVID-19 prognozu ile ilişkilidir Ahmet Murt (09:20 - 09:27)
SB-14 / Covid-19 Pandemisinde Tolvaptan Kullanılan Polikistik Böbrek Hastalarının İlaç Uyumu Cebrail Karaca (09:27 - 09:34)
SB-15 / Polikistik Böbrek Hastalarında Tolvaptan Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Mevlüt Tamer Dinçer (09:34 - 09:41)
28.02.2021
09:45 - 10:00
Salon 1

ARA

28.02.2021
10:00 - 11:15
Salon 1

TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ VE NEFROLOJSİ / ORTAK SORUNLAR VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR - YUVARLAK MASA TOPLANTISI

*Oturum Başkanı : Aydın Türkmen *Tartışmacılar : Ülkem Çakır , Kenan Keven , Fazıl Tuncay Akı , Burak Koçak
YBÜ'de Kadavra Donör Takibinde ve Organ Çıkarımında Sorunlar ( - )
Covid-19 Geçiren Alıcı ve Vericide Bekleme Süreleri ( - )
Posttx ilk Hafta Sıvı Dengesi, Gereksiz ve Tehlikeli Hipervolemi ( - )
İndüksiyon Ajanı ATLG Tedavi Süresi, ( - )
İdrar Sonrası, Üreteral Stent ve Dren Kullanımında Zamanlama ( - )
Neden Laparoskopik Donör Nefrektomi? ( - )
Robotik Renal Transplantasyonun Yarar ve Riskleri ( - )
CMV Profilaksisinde Doz ve Süre Tartışması ( - )
28.02.2021
11:15 - 11:30
Salon 1

ARA

28.02.2021
11:30 - 12:30
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU-NOVARTİS / Böbrek Transplantasyonunda Uzun Dönem Etkinlik Verileri ile Everolimus

*Oturum Başkanı : Ülkem Çakır
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Everolimus Kullanımı Ayşe Sinangil ( - )
28.02.2021
12:30 - 13:30
Salon 1

ÖĞLE YEMEĞİ

28.02.2021
13:00 - 14:00
Salon 1

BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA İNDÜKSİYON TEDAVİLERİ

*Oturum Başkanı : Halil Yazıcı
Nefrolog Açısından Aydın Türkmen (13:00 - 13:25)
Cerrahi Açıdan Gürkan Tellioğlu (13:25 - 13:50)
Tartışma (13:50 - 14:00)
28.02.2021
14:00 - 14:15
Salon 1

ARA

28.02.2021
14:15 - 15:00
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU-BOEHRINGER INGELHEIM / Empagliflozin/Metformin Fiks Doz Kombinasyonu ile T2DM Tedavisinde Yeni Başlangıçlar: Erken Kombinasyonla Gelen Çoklu Fayda

Mine Adaş ( - )
Alaattin Yıldız ( - )
28.02.2021
15:00 - 15:15
Salon 1

ARA

28.02.2021
15:15 - 16:15
Salon 1

OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI

*Oturum Başkanı : Savaş Öztürk
Metabolik Asidoz Numan Görgülü (15:15 - 15:30)
Metabolik Alkaloz Halil Yazıcı (15:30 - 15:45)
Mikst Bozukluklar Süleyman Tevfik Ecder (15:45 - 16:00)
Tartışma (16:00 - 16:15)
28.02.2021
16:16 - 16:30
Salon 1

ARA

28.02.2021
16:30 - 17:15
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU-ABDİ İBRAHİM OTSUKA / ODPBH ve Tolvaptan; En az 1 Yılın Ardından Tolvaptan Kullanan Hastaların Genel Değerlendirilmesi

*Oturum Başkanı : Süleyman Tevfik Ecder
Halil Yazıcı ( - )
28.02.2021
17:15 - 17:30
Salon 1

ARA

28.02.2021
17:30 - 18:15
Salon 1

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI

*Oturum Başkanı : Mehmet Şükrü Sever
Işın Kılıçaslan ( - )
Halil Yazıcı ( - )
Ayşe Serra Artan ( - )
Nurana Güller ( - )